Život na planéte Zem očama jej obyvateľov

New Zealand

Daniel Staviteľ
Česká republika
Daniel Staviteľ
Česká republika
Emma Žiadne
Nový Zéland
Daniel Staviteľ
Česká republika
Daniel Staviteľ
Česká republika
Daniel Staviteľ
Česká republika
Daniel Staviteľ
Česká republika
Daniel Staviteľ
Česká republika