Život na planéte Zem očama jej obyvateľov

Desatoro, ako nafotiť JEDEN TÝŽDEŇ SVOJHO ŽIVOTA

  1. Vždy a za akejkoľvek situácii musíš fotografovať ty sám!
  2. Používaj pokiaľ možno širokouhlý objektív, aby si mal v zábere čo najviac scény! Pokiaľ je to možné, nepribližuj objekty, radšej choď bližšie a fotografuj z bezprostrednej blízkosti. Nezabudni, že fotografie musia byť vždy fotené na šířku, nikdy nie na výšku.
  3. Nikdy nezaraďuj do série deviatich fotiek za deň dve fotografie, ktoré boli vyfotené hneď po sebe, či dve motívom rovnaké fotografie z rovnakej lokácie, spravené v približne rovnakom čase. Pamätaj, že deväť fotografií má popísať celý tvoj deň. Rozdeľ si ho do troch úsekov: ráno, deň, večer.A v týchto sekciách urob vždy tri ďalšie časové podsekcie. Jeden deň je vždy obrazne povedané od polnoci 00:00:01 do 23:59:59. Projekt nemusíš začínať v pondelok a dokončiť v nedeľu, dôležité ale je, aby si zdokumentoval 7 po sebe idúcich dní.
  4. Nezabudni, že môžeš vyfotiť tiež sám seba, buď v zrkadle jednou rukou natiahnutou, alebo samospúšťou. Nikdy by však nemala fotoaparát držať v ruke iná osoba! Je to tvoj pohľad na tvoj všedný i nevšedný život!
  5. Radšej odfoť viac snímok a tie potom večer, alebo na konci projektu môžeš vybrať a spracovať, ako menej, aby potom nebolo z čoho vyberať.
  6. Nezabúdaj, že najdôležitejší sú ľudia okolo teba, ktorých stretávaš, s ktorými sa stýkaš, situácie, do ktorých si sa dostal, prostredie, ktoré sa ťa nejako týka, ale aj zvieratá, predmety, ktoré ti prejdú rukou alebo na ktoré nejako pôsobíš.
  7. Pokiaľ chceš o sebe niečo povedať, ukáž kde bývaš, kto je tvoja rodina, kto sú tvoji priatelia, kde pracuješ, kam sa chodíš zabávať, čo ťa zaujíma a čo ťa trápi, alebo proti čomu a ako bojuješ.
  8. Pod každý deň môžeš napísať krátky popis, čo sa v ten deň udialo zaujímavého, kde to je, alebo čo je to za situáciu, rovnako tak ale pod deň nič písať nemusíš!
  9. Pamätaj, že z celej série by sa malo dať čo najviac vycítiť aj aké si v ten deň mal pocity, ako si sa cítil, čo prebiehalo vnútri teba… Dá sa to popísať rôznou svetlosťou snímok, farbami, ale aj kompozíciou a voľbou tém.
  10. Fotografia musí mať minimálne rozlíšenie 1280 pixelov na dlhšiu stranu. Väčšina digitálnych fotoaparátov a dokonca mobilných telefónov túto požiadavku splňuje. Fotografie nesmú byť digitálne upravené. Nesmú obsahovať rámčeky, vodoznaky, či podpisy.

Week of Life