Život na planéte Zem očama jej obyvateľov

LADISLAV VAĎURA - Profil