Život na planéte Zem očama jej obyvateľov

Jiří Kotiš - Profil