Život na planéte Zem očama jej obyvateľov

Jarmila Krupová - Profil