Život na planéte Zem očama jej obyvateľov

Milada Bursíková - Profil