Život na planéte Zem očama jej obyvateľov

Dagmar Dadiduu Micov... - Profil