Life on Earth through the eyes of its inhabitans

Editor`s Choice

Listopadový klídek
My Week
Dnes si do vzpomínka dáme historicky úplně první týden, co byl v projektu 12. srpna 2009 zveřejněn. Zachycuje týden života od 1.5.2009 herečky Saši ze Stockholmu. Technickým provedením není jistě zcela ideální, ale obsahově je zcela v pořádku v souladu se smyslem projektu Week of Life. Z jednotlivých fotografií lze krásně vyčíst obsah běžného života i bez použití popisů. Týden zůstal v projektu bez povšimnutí, což je s ohledem na jeho prvenství pochopitelné, nicméně ho to činí v tomto směru jedinečným. Saša už pak další týden nepřidala, tak se budeme těšit že teď možná zareaguje a ukáže nám, jak a kam se její život posunul.
More
gumy, svetýlka, advent