Život na planetě Zemi očima jejích obyvatel

Vysokoškolský učitel