Život na planetě Zemi očima jejích obyvatel

Desatero, jak nafotit JEDEN TÝDEN SVÉHO ŽIVOTA

  1. Vždy a za jakékoli situace musíš fotografovat ty sám!
  2. Používej pokud možno širokoúhlý pohled, abys měl v záběru co nejvíce scény! Pokud možno nepřibližuj objekty, raději jdi blíž a fotografuj z bezprostřední blízkosti. Nezapomeň, že fotografie musí být vždy foceny na šířku, nikdy ne na výšku.
  3. Nikdy nezařazuj do série devíti fotek za den dvě fotografie, které byly vyfocené hned po sobě, či dvě motivem stejné fotografie ze stejné lokace, pořízené v přibližně stejném čase. Pamatuj, že devět fotografií má popsat celý tvůj den, rozděl si ho do tří období ráno, den, večer a v těchto sekcích udělej vždy tři další časové podsekce. Jeden den je vždy obrazně řečeno od půlnoci 00.00.01 do 23.59.59. Projekt nemusís začít v pondělí a dokončit v neděli, důležité ale je, abys zdokumentoval 7 po sobě jdoucích dnů. Týden by v době nahrávání neměl být starší než 6 měsíců. To se netýká týdnů určených pro prezentaci na portálu seznam.cz, viz níže.
  4. Nezapomeň, že můžeš vyfotit také sám sebe, buď u zrcadla, jednou rukou nataženou nebo samospouští. Nikdy by však neměla fotoaparát držet v ruce jiná osoba! Je to tvůj pohled na tvůj všední i nevšední život!
  5. Raději vyfoť více snímků a ty pak večer nebo na konci projektu můžeš vybrat a zpracovat, nežli méně, aby pak nebylo z čeho vybírat.
  6. Nezapomínej, že nejdůležitější jsou lidi kolem tebe, které potkáváš, se kterými se stýkáš, situace, do kterých jsi se dostal, prostředí, které se tě nějak týká, ale i zvířata, předměty, které ti projdou rukou nebo na které nějak působíš.
  7. Pokud chceš o sobě něco říct, ukaž zejména, kde bydlíš, kdo je tvá rodina, kdo jsou tvoji přátelé, kde pracuješ, kam se chodíš bavit, co tě zajímá a co tě trápí nebo proti čemu a jak bojuješ.
  8. Pod každý den můžeš napsat krátký popis, co se ten den dělo zajímavého, kde to je nebo co je to za situaci, stejně tak ale pod den nic psát nemusíš!
  9. Pamatuj, že z celé série by se mělo dát co nejvíce vycítit i jaké jsi ten den měl pocity, jak jsi se cítil, co probíhalo uvnitř tebe… Dá se to popsat různou světlostí snímků, barvami, ale i kompozicí a volbou témat.
  10. Fotografie musí mít minimální rozlišení 1280 pixelů na delší stranu. Naprostá většina digitálních fotoaparátů a dokonce mobilních telefonů tento požadavek splňuje. Fotografie by neměly být digitálně upravené, pokud se nejedná o jasný záměr autora, který jde ruku v ruce s významem daného dne. Neměly by obsahovat rámečky, vodoznaky či podpisy.