Život na planetě Zemi očima jejích obyvatel

radost

Vladimir Grafik
Slovensko
Yuri Návrhář
Rusko
Yuri Návrhář
Rusko
Renata Žádná
Slovensko
Student
Česká republika
Marek Velechovský Učitel
Česká republika
Přemek Divácký Strážník
Česká republika
Štefánia Manažer
Slovensko
Jakub Marketingový koordinátor
Česká republika
Hanage Žádná
Česká republika
Karri Komunikační specialista
Finsko
Pavel Zdravotník
Rusko
Marek Velechovský Učitel
Česká republika
Lenka Vízdalová Administrativní prac.
Slovensko
Iva Žádná
Malta
Daniel Student
Česká republika
Dana Manažer
Česká republika
Zuzana Hana Socialní pracovník
Česká republika
Kachalina Fotograf
Rusko
Hanage Žádná
Česká republika
Juraj Tesař
Kanada
Pavlína Nezaměstnaný
Česká republika
Lukáš Naslouchající
Česká republika
Hanage Žádná
Česká republika