Život na planetě Zemi očima jejích obyvatel

Laponsko

Petr Chemik
Česká republika