Život na planetě Zemi očima jejích obyvatel

Jan Maxián

Pavel Pražič
Česká republika