Život na planetě Zemi očima jejích obyvatel

Jakarta

fendy Architekt
Indonésie