Život na planetě Zemi očima jejích obyvatel

Dalajláma

Helena Konstruktér
Česká republika