Život na planetě Zemi očima jejích obyvatel

Základní škola a Mateřská škola Nymburk