Život na planetě Zemi očima jejích obyvatel

Petřiš - Profil