Život na planetě Zemi očima jejích obyvatel

Socialní pracovník